Amgueddfa Gwefr Heb Wifrau

Wireless in Wales Museum

Get Adobe Flash player

Atal y Wasg

Bydd yr Amgueddfa ar agor ddydd Llun, 31/07/2017.

 

 

Mewngofnodi

Diweddarial misol, Gorffennaf 2017.

Diweddarial misol, Gorffennaf 2017.

 

Ar Nos Wener, Mai’r 19eg, cawsom ddarlith gynhwysfawr iawn gan Steffan Tudor, Pennaeth Adran Ffiseg Ysgol Glan Clwyd,  am Ffiseg Gronynnau  ac am ei Ymweliad â C.E.R.N., sef “Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire” yng Ngenefa yn 2015.  Roedd y ddarlith yn un ryngweithiol a bu Mr. Tudor yn holi’r gynulleidfa a defnyddio arbrofion i ddatblgyu ei sgwrs.  Wrth edrych ar nifer a safon y cwestiynau a’r sylwadau a gafwyd ar ddiwedd y ddarlith, roedd y noson yn llwyddiant ysgubol.  Diolch iddo am ei frwdfrydedd.

Roedd ein Diwrnod Agored ar y diwrnod canlynol yn llwyddiant hefyd, wrth inni gymryd rhan yn yr Ŵyl Wanwyn.  Gŵyl yw hon sy’n dathlu creadigrwydd ymhlith pobl hŷn a buom ni yn dysgu sut i wneud Celf Losgliw ac yn gwylio sut mae Trosglwyddydd Sparks yn gweithio.  Bu pobl hefyd yn edmygu’r Corn Voigt “newydd” ac yn rhyfeddu at wychder y sain.

 

Codwyd £334 yn y Bore Coffi yn Eirianfa ar Fehefin 3ydd, ar y cŷd â Chlwb Ffilmiau Dinbych.  Diolch i bawb a’n cefnogodd ac yn arbennig i’r Maer a’r Faeres.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bydd yr Amgueddfa ar gau yn ystod mis Awst, ond bydd y gwaith cynnal a chadw a’r gwaith gweinyddol yn parhau.  Mae’n dal yn bosib, er hynny, i drefnu ymweliad wrth gysylltu â ni ar

 

 

Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

Cyfres o Sgyrsiau

CYFRES O SGYRSIAU A DIGWYDDIADAU YN AMGUEDDFA RADIOS GWEFR HEB WIFRAU, DINBYCH 2016 – 2017

 

MEDI 2016

Dydd Gwener, 16 Medi, 7 - 10 y.h.   Goronwy Alun Hughes: His extraordinary life remembered.  Siaradwyr: ei gyfeillion.

 

HYDREF 2016

Dydd Gwener, 21 Hydref,   7 - 10 y.h. My Gems Collection. Siaradwr: John Clark

    

 

TACHWEDD 2016

Dydd Gwener, 18 Tachwedd,   7 - 10 y.h. Isaac Roberts: 19th Century Astronomer from Groes. Siaradwr: David Smith, Cymdeithas Seryddiaeth Gogledd Cymru

 

 

RHAGFYR 2016

Dydd Gwener, 2 Rhagfyr, 7 - 10 y.h.  Radio Memories and Music and Poetry.  Noson gymdeithasol gyda chyfeillion yr amgueddfa.

 

IONAWR 2017  

 

Dydd Gwener, 20 Ionawr, 7 - 10 y.h.  Noson y Curadur. Radio Luxembourg, 1933-1945. Siaradwr: David S Crawford

 

CHWEFROR 2017

 

Dydd Gwener, 17 Chwefror,   7 -10 y.h.  Pharmacy in Victorian Times.  Siaradwr: Sue Clark

 

MAWRTH 2017

 

Dydd Gwener, 17 Mawrth, 7 -10 y.h.  Darlith flynyddol David Edward Hughes.  Menai Science Park.  Siaradwr: Ieuan Wyn Jones

 

 

EBRILL 2017

 

Dydd Gwener, 21 Ebrill, 7 -10 y.h.  The Struggle for the Radio became a struggle for creating a Nation.  Siaradwr: Eifion Lloyd Jones

 

 

MAI 2017

 

Dydd Gwener, 19 Mai, 7 - 10 y.h. A Visit to C.E.R.N. in Switzerland.  Siaradwr: Steffan Tudor

 

MEHEFIN 2017

 

Dydd Gwener, 16 Mehefin, 7 - 10 y.h. Radio Luxembourg 1945 -1992. Siaradwr David Crawford Curadur yr Amgueddfa.

 

Dylid cyfeirio at y wefan am fwy o wybodaeth

Digwyddiadau

Mae'r Amgueddfa yn trefnu sgyrsiau misol rheolaidd yn y Saesneg neu'n ddwyieithog.  Rydym hefyd yn trefnu nifer o sgyrsiau yn y Gymraeg bob blwyddyn. Mae'r sgyrsiau fel arfer ar ddydd Gwener ac yn dechrau am7y.h. Rhestrir isod y digwyddiadau gyda'r sgyrsiau wedi eu amlygu.

 

17/06/3026 Hyfforddiant gwirfoddolwyr  - Technoleg iBEACON , HWB Dinbych.

 

17/06/2016 Datblygiadau yn y diwydiant glo ers y 1970au, Richard Thompson, peiriannydd mwyngloddio (drwy gyfrwng y Saesneg)

 

23/06/2016 Hyfforddiant gwirfoddolwyr  - Castell Caernarfon

 

01/07/2016 Sgwrs gan Ioan Talfryn i'w hail drefnu yn ddiweddarach.

 

 

Prosiect CDL

Daeth y prosiect 2 flynedd i ddatblygu ein darpariaeth dysgu i ben yn Ebrill 2013.  Fe'i arianwyd gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri a roedd yn ein galluogi i gael 3 aelod o staff rhan amser i ddatblygu adnoddau dysgu, gwella arddangosfeydd dysgu, trefnu digwyddiadau ac ymweliadau â'r Amgueddfa ac ati.  Mae mwy o fanylion ar gael drwy glicio ar Prosiectau yn y ddewislen uchod neu glicio yma.Lottery Logo