Amgueddfa Gwefr Heb Wifrau

Wireless in Wales Museum

Get Adobe Flash player

Atal y Wasg

Bydd yr Amgueddfa ar gau ddydd Llun, 29/05/2017.

 

 

Mewngofnodi

Diweddariad misol Ionawr 2017

Diweddariad misol, Ionawr 2017.

Bu diwedd 2016 yn gyfnod prysur iawn i’r Amgueddfa Radio.

Cafwyd darlith gan David Smith ar “Isaac Roberts:  y Seryddwr o Groes o’r 19eg ganrif”.  Ganwyd Isaac Roberts yng Ngroes yn 1829  ac yn 1883 dechreuodd wneud gwaith arloesol wrth dynnu lluniau o sêr, yn arbennig Orion, Andromeda a chlwstwr Pleiades.  Roedd y lluniau yn anodd i’w dehongli ond roedden nhw yn ddadlennol iawn.  Cafodd y lluniau eu harddangos gan y Gymdeithas Seryddiaeth Frenhinol yn rheolaidd ac o’r herwydd derbyniodd Isaac Roberts Fedal Aur y Gymdeithas yn 1895.

 

 

 

 Bu Tony Schiavone yn rhoi darlun i ni o hanes datblygiad recordio cerddoriaeth Gymraeg o 1800 at heddiw.  Madge Breeze yn canu ‘Hen Wlad fy Nhadau’ oedd y recordiad cyntaf yn 1899, a dilynwyd hi gan recordiadau o gorau, cymanfaoedd canu a phregethau.  Yn y 50au sefydlwyd cwmnïau arbennig i recordio ar gyfer y farchnad Gymreig gan recordio Jac a Wil, David Lloyd a Triawd y Coleg.  Yn y 60au bu newid, pan ddechreuwyd recordio ar gyfer y genhedlaeth ifanc.  Sefydlwyd cwmni Sain yn 1969.  Erbyn heddiw, mae popeth wedi newid wrth i bobl lawrlwytho cerddoriaeth, ac mae’r cwmnïau recordio wedi colli pob rheolaeth ar y farchnad.  Yn ddiweddar, mae recordiau vinyl wedi adennill eu poblogrwydd oherwydd bod gwrandawyr am allu gafael yn y record, a’r clawr, yn eu dwylo.  Gadawodd Tony Schiavone ni efo awgrym diddorol iawn – y dylai Amgueddfa Gwefr heb Wifrau sefydlu Archif Recordiau artistiaid lleol!

 

 

 Daeth Suzy Davies AC, llefarydd y Ceidwadwyr ar Dreftadaeth a Diwyllliant, i’n gweld ar Ragfyr 2il.  Gwelir hi yn y llun gyda Peter, Pegi a Dyfrig.

 

 

Ar Ragfyr 5ed, llwyddodd Amaturiaid Radio Gwefr heb Wifrau (GB0WIW) i gysylltu ag Amatur Radio ar arfordir dwyreiniol Unol Daleithiau America, eu cysylltiad cyntaf ar draws Yr Iwerydd.

 

Ar Ragfyr 3ydd codwyd dros £600 i Gwefr heb Wifrau a MaryDei mewn Bore Coffi llwyddiannus yn Eirianfa.  Diolch i bawb am eu cefnogaeth brwdfrydig.

 

 

Noson y Curadur fydd ein digwyddiad nesaf, ar Ionawr 20fed, pan fydd David Crawford yn siarad am “Radio Luxembourg, 1933-1945” am 19.00.  Croeso cynnes i bawb.

 

Diolch i bawb a’n cefnogodd ni yn ystod 2016, ac yn arbennig i’n Siaradwyr.

 

Mae’r Amgueddfa Radio ar agor i’r cyhoedd bob dydd Llun, 10.00 – 15.00, ac eithrio Gwyliau Cyhoeddus.  Os ydych am drefnu ymweliad unrhyw adeg arall, neu os ydych am drefnu i rywun ddod i siarad â’ch grwp chi, cysylltwch yn uniongyrchol â

Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

 

 

Digwyddiadau

Mae'r Amgueddfa yn trefnu sgyrsiau misol rheolaidd yn y Saesneg neu'n ddwyieithog.  Rydym hefyd yn trefnu nifer o sgyrsiau yn y Gymraeg bob blwyddyn. Mae'r sgyrsiau fel arfer ar ddydd Gwener ac yn dechrau am7y.h. Rhestrir isod y digwyddiadau gyda'r sgyrsiau wedi eu amlygu.

 

17/06/3026 Hyfforddiant gwirfoddolwyr  - Technoleg iBEACON , HWB Dinbych.

 

17/06/2016 Datblygiadau yn y diwydiant glo ers y 1970au, Richard Thompson, peiriannydd mwyngloddio (drwy gyfrwng y Saesneg)

 

23/06/2016 Hyfforddiant gwirfoddolwyr  - Castell Caernarfon

 

01/07/2016 Sgwrs gan Ioan Talfryn i'w hail drefnu yn ddiweddarach.

 

 

Prosiect CDL

Daeth y prosiect 2 flynedd i ddatblygu ein darpariaeth dysgu i ben yn Ebrill 2013.  Fe'i arianwyd gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri a roedd yn ein galluogi i gael 3 aelod o staff rhan amser i ddatblygu adnoddau dysgu, gwella arddangosfeydd dysgu, trefnu digwyddiadau ac ymweliadau â'r Amgueddfa ac ati.  Mae mwy o fanylion ar gael drwy glicio ar Prosiectau yn y ddewislen uchod neu glicio yma.Lottery Logo