Amgueddfa Gwefr Heb Wifrau

Wireless in Wales Museum

Get Adobe Flash player

Atal y Wasg

Bydd yr Amgueddfa ar gau ddydd Llun, 29/05/2017.

 

 

Mewngofnodi

Diweddariad misol, Chwefror 2017.

Diweddariad misol, Chwefror 2017.

 

 

 

Mae 2017 yn flwyddyn i gofnodi llawer o benblwyddi yn y byd darlledu.

 

Yn 1907, dyfeisiwyd falf mwyhadur (“amplifier valve”) yn UDA a chaniataodd hyn fwyhau tonnau sain a thonnau radio am y tro cyntaf.

Ar Ionawr 1af, 1927, newidiwyd y BBC o fod yn gwmni darlledu masnachol oedd yn darparu radio ar draws y DU i fod yn gorfforaeth, trwy Siarter Brenhinol.

Yn 1937 crëwyd Rhanbarth Cymru gan y BBC er mwyn rhoi hunaniaeth darlledu gwahanol i Gymru.  Cyn hyn, roedd Cymru yn rhan o ranbarth Gorllewin Lloegr a byddai rhaglenni Cymraeg yn cael eu darlledu i’r rhan honno o Loegr, yn ogystal â Chymru.

Yn 1947 dyfeisiwyd y transistor yn UDA a dyma ddechrau’r byd electronig rydym yn byw ynddo heddiw.

 

Yn 1957 lansiwyd Sputnik, y lloeren gyntaf i droi o gwmpas y ddaear, gan Rwsia.  Darlledwyd y signal radio cyntaf o’r gofod oddi wrthi a dyma ddechreuad datblygu lloerenni’r presennol.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yn 1967 cafwyd y darllediad teledu lliw cyntaf ar BBC2 ar Orffennaf 1af.  Y rhaglenni cyntaf oedd Pencampwriaeth Tenis Wimbledon.

 

Yn 1967 daeth y Ddeddf Troseddau Morol i rym er mwyn cau’r holl orsafoedd radio anghyfreithlon oedd yn darlledu tu allan i Ddyfroedd y DU, ac eithrio Radio Caroline a barhaodd am ryw flwyddyn arall.  Roedd y galw am gerddoriaeth boblogaidd yn dal i fodoli ac felly caniataodd Llywodraeth San Steffan i’r BBC greu Radio 1 a Radio 2 yn 1967.  Radio 1 yw’r orsaf radio fwyaf poblogaidd yn y byd erioed.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ar Ionawr 3ydd, 1977, lansiwyd Radio Cymru er mwyn rhoi gorsaf iaith Gymraeg i Gymru.  Hon oedd yr unig orsaf yn y DU a ddarlledai ar FM yn unig ar y pryd.  “Helo Bobl” gyda Hywel Gwynfryn oedd y rhaglen gyntaf am 7.00 y bore a “Ffrindiau bore oes” Hergest oedd y record gyntaf.  (Cychwynnwyd Radio Wales a Radio Scotland yn 1978.)

 

 

 

 

 

 

 

Ar Dachwedd 1af, 1982, 35 o flynyddoedd yn ôl, lansiwyd S4C, Sianel Pedwar Cymru, a ddarlledai 22 awr o raglenni Iaith Gymraeg yr wythnos, ynghyd â rhaglenni Saesneg o wasanaeth Sianel 4.  Cyn hyn darlledwyd nifer o raglenni Cymraeg ar BBC1 ac ITV.  Yn y 70au penderfynodd Llywodraeth San Steffan fod angen pedwaredd sianel at y dair oedd yn bodoli eisoes, BBC 1, BBC2 ac ITV a bu ymgyrchu dwys i gael sianel oedd yn arbennig i Gymru.  Erbyn heddiw mae S4C ar gael ar Freeview, Sky, Virgin, Freesat, ar-lein ac ar Ap.

 

 

 

 

 

 

Yn 1992, 25 o flynyddoedd yn ôl, cychwynnwyd Classic FM, gorsaf radio fasnachol genedlaethol i ddarlledu cerddoriaeth glasurol.

 

Yn 1997, lansiwyd Sianel 5, gorsaf deledu fasnachol i’r DU.

 

 

Dyma’r diweddaraf yn ein cyfres o ddarlithiau yn yr Amgueddfa ar nos Wener am 7 o’r gloch:

Chwefror 17eg,  “Lewis a Clark yn dilyn Lewis a Clark”, hanes Thomas Jefferson yn darganfod Tramwyfa’r Gogledd-Orllewin yn 1802, gan Sue Clark, yn Saesneg.

Mawrth 17eg, Darlith flynyddol David Edward Hughes, “Parc Gwyddoniaeth Menai” gan Ieuan Wyn Jones, yn ddwyieithog.

 

Ar hyn o bryd, mae’r Amgueddfa yn chwilio am Record 16 rpm a Record Quadrophonic ar gyfer eu casgliad o Hen Recordiau.  Oes ‘na rai yn Ninbych tybed?

 

 

Digwyddiadau

Mae'r Amgueddfa yn trefnu sgyrsiau misol rheolaidd yn y Saesneg neu'n ddwyieithog.  Rydym hefyd yn trefnu nifer o sgyrsiau yn y Gymraeg bob blwyddyn. Mae'r sgyrsiau fel arfer ar ddydd Gwener ac yn dechrau am7y.h. Rhestrir isod y digwyddiadau gyda'r sgyrsiau wedi eu amlygu.

 

17/06/3026 Hyfforddiant gwirfoddolwyr  - Technoleg iBEACON , HWB Dinbych.

 

17/06/2016 Datblygiadau yn y diwydiant glo ers y 1970au, Richard Thompson, peiriannydd mwyngloddio (drwy gyfrwng y Saesneg)

 

23/06/2016 Hyfforddiant gwirfoddolwyr  - Castell Caernarfon

 

01/07/2016 Sgwrs gan Ioan Talfryn i'w hail drefnu yn ddiweddarach.

 

 

Prosiect CDL

Daeth y prosiect 2 flynedd i ddatblygu ein darpariaeth dysgu i ben yn Ebrill 2013.  Fe'i arianwyd gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri a roedd yn ein galluogi i gael 3 aelod o staff rhan amser i ddatblygu adnoddau dysgu, gwella arddangosfeydd dysgu, trefnu digwyddiadau ac ymweliadau â'r Amgueddfa ac ati.  Mae mwy o fanylion ar gael drwy glicio ar Prosiectau yn y ddewislen uchod neu glicio yma.Lottery Logo