Amgueddfa Gwefr Heb Wifrau

Wireless in Wales Museum

Atal y Wasg

 
Bydd yr Amgueddfa ar agor ddydd Gwener, 13/12/2019. 
11:00 - 15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mewngofnodi

Yr Amgueddfa

Yr amgueddfa radio gymreig

Mae Gwefr heb Wifrau yn ymddiriedolaeth elusennol ac yn amgueddfa radio fechan, wahanol. Mae ein pwyslais ar hanes darlledu yng Nghymru, dylanwad darlledu ar ein hunaniaeth genedlaethol a chyfraniad y Cymry i ddatblygiad technoleg ddi-wifr yn gwneud yr amgueddfa yn unigryw. Mae gennym gasgliad diddorol o hen offer radio a llyfrau, yn ogystal ag arddangosfeydd addysgol a chynhwysfawr.  Sail yr Amgueddfa yw casgliad y diweddar David Evan Jones ac fe'i hagorwyd ychydig o wythnosau ar ôl ei farwolaeth yn 2008.

 

Cawsom ein hachredu am yr ail waith gan Adran Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd Llywodraeth Cymru ym Mai 2018.

 

Mae'r amgueddfa ar agor Ddydd Gwener, 11.00-15.00, ac ar ddydd Sadwrn cyntaf pob mis, 11:00-15:00.  Rydym yn croesawu ymweliadau grwp a phreifat ar adegau eraill, drwy apwyntiad, drwy gydol y flwyddyn.

 

 

Mae Gwefr heb Wifrau yn darparu amgylchedd diogel ar gyfer gwirfoddolwyr ac ymwelwyr, yn cynnwys mynediad trwy'r adeilad i gadeiriau olwyn, dolen glywed ac arddangosion sy'n ddiogel i'w trin.  Mae gan ein staff hyfforddiant a phrofiad o ofalu am ymwelwyr ag anableddau.

 

 

 

Digwyddiadau

Mae'r Amgueddfa yn trefnu sgyrsiau misol rheolaidd yn y Saesneg neu'n ddwyieithog.  Rydym hefyd yn trefnu nifer o sgyrsiau yn y Gymraeg bob blwyddyn. Mae'r sgyrsiau fel arfer ar ddydd Gwener ac yn dechrau am7y.h. Rhestrir isod y digwyddiadau gyda'r sgyrsiau wedi eu hamlygu.

 

 

"An Evening of Test Card and Music"

Gan David Crawford

13/12/2019  @ 19:00

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosiect CDL

Daeth y prosiect 2 flynedd i ddatblygu ein darpariaeth dysgu i ben yn Ebrill 2013.  Fe'i arianwyd gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri a roedd yn ein galluogi i gael 3 aelod o staff rhan amser i ddatblygu adnoddau dysgu, gwella arddangosfeydd dysgu, trefnu digwyddiadau ac ymweliadau â'r Amgueddfa ac ati.  Mae mwy o fanylion ar gael drwy glicio ar Prosiectau yn y ddewislen uchod neu glicio yma.Lottery Logo