Amgueddfa Gwefr Heb Wifrau

Wireless in Wales Museum

Atal y Wasg

 
Bydd yr Amgueddfa ar agor ddydd Gwener, 01/02/2020. 
11:00 - 15:00

 

Bydd yr Amgueddfa ar agor ddydd Sadwrn, 01/02/2020. 
11:00 - 15:00

 

Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

 

Mewngofnodi

Digwyddiadau yn yr Amgueddfa 2019 - 2020

CYFRES O SGYRSIAU A DIGWYDDIADAU YN AMGUEDDFA GWEFR HEB WIFRAU DINBYCH 2019 – 2020

 

MEDI 2019

Dydd Gwener 20 Medi: 7yh - 9yh: “What glaciers have done for us”: Siaradwr: Dr Frank Nicholson 

 

 

HYDREF 2019

Dydd Gwener 18 Hydref  7yh - 9yh:  "The story of the Sun". Siaradwr: David Roberts

    

 

TACHWEDD 2019

Dydd Gwener 15 Tachwedd: 7yh - 9yh: “A Thread Across the Ocean, the first Transatlantic cable”: Siaradwr: David Roberts

 

 

Ragfyr 2019

Dydd Gwener 13 Ragfyr 7yh - 9yh:  "An evening of Test Card and Music": Siaradwr:  David Crawford

 

 

IONAWR 2020  

Dydd Gwener 17 Ionawr: 7yh - 9yh “Noson y Curadur”  "The Transistor"  Siaradwr:  David Crawford

 

 

CHWEROR 2020

Dydd Gwener 21 Chwefror: 7yh - 9yh: “Construction of the Conwy Tunnel”  Siaradwr: John Barr

 

 

MAWRTH 2020

Dydd Gwener 20 Mawrth: 7yh - 9yh: Darlith flynyddol  David Edward Hughes  “The Cartographer Humphrey Llwyd of Foxhall” Siaradwr: Dr Hywel Watkin

 

 

EBRILL 2020

Dydd Gwener  3 Ebrill: 7yh - 9yh: “Sacred Welsh Wells - a living link to the pagan past”: Siaradwr: Mike Farnworth

 

 

MAI 2020

Dydd Gwener 15  Mai: 7yh - 9yh: “Researching your family history”: Siaradwr: Alison Bromley

 

 

MEHEFIN 2020

Dydd Gwener 19 Mehefin: 7yh - 9yh. “Our Wild Coast”  Siaradwr: Eurig Jones

 

 

EDRYCHWCH AR Y WEFAN YN GYSON AM FWY O WYBODAETH OS GWELWCH YN DDA

Digwyddiadau

Mae'r Amgueddfa yn trefnu sgyrsiau misol rheolaidd yn y Saesneg neu'n ddwyieithog.  Rydym hefyd yn trefnu nifer o sgyrsiau yn y Gymraeg bob blwyddyn. Mae'r sgyrsiau fel arfer ar ddydd Gwener ac yn dechrau am7y.h. Rhestrir isod y digwyddiadau gyda'r sgyrsiau wedi eu hamlygu.

 

"Construction of the Conwy Tunnel"

Sgwrs gan: John Barr

21/02/2020 : 19:00

Prosiect CDL

Daeth y prosiect 2 flynedd i ddatblygu ein darpariaeth dysgu i ben yn Ebrill 2013.  Fe'i arianwyd gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri a roedd yn ein galluogi i gael 3 aelod o staff rhan amser i ddatblygu adnoddau dysgu, gwella arddangosfeydd dysgu, trefnu digwyddiadau ac ymweliadau â'r Amgueddfa ac ati.  Mae mwy o fanylion ar gael drwy glicio ar Prosiectau yn y ddewislen uchod neu glicio yma.Lottery Logo