Amgueddfa Gwefr Heb Wifrau

Wireless in Wales Museum

Atal y Wasg

Bydd yr Amgueddfa ar agor dydd Llun, 25/03/2019.  11:00-15:00

 

 

Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mewngofnodi

Diweddariad misol, Tachwedd 2018

Diweddariad misol, Tachwedd 2018

 
Uchafbwynt digwyddiadau’r mis oedd Wythnos Ddathlu Dengmlwyddiant Gwefr heb Wifrau a Dengmlwyddiant ar Hugain Popeth Cymraeg.  Diolch i bawb a’n cefnogodd yn ystod yr wythnos, ac sy wedi ein cefnogi ers y cychwyn yn 2008!  
 
Ymhlith y digwyddiadau eraill cawsom Noson Gwis lwyddiannus arall o dan law feistrolgar Martyn a’r penwythnos prysuraf erioed yn ystod Drysau Agored Dinbych.  Bu pobl yn mwynhau gweld o gwmpas yr arddangosion a gwrando ar y ‘Voigt Corner Horn’, tra bu pobl eraill yn arbrofi gyda chelf losgliw.  Llwyddodd yr Amatyriaid Radio i gysylltu ag Amatyriaid eraill yn Efrog Newydd a Dwyrain Ewrop.

 

 

 

Dychwelodd John Clark atom i barhau â’i sgwrs am ei ddiddordeb ym maes gemwaith.  Aur oedd ei bwnc y tro yma a chawsom gipolwg ar y ffordd y tynnwyd aur o’r ddaear ar hyd y canrifoedd a sut roedd yn cael ei drin.  Soniodd am fwyngloddiau Dolau Cothi yn Sir Gaerfyrddin ac am ardal yn Sbaen lle bu’r Rhufeiniaid yn cloddio am aur ar raddfa enfawr.  Eglurodd sut y defnyddiwyd aur fel darnau arian yn y chweched ganrif CC a’r problemau oedd yn gysylltiedig â hynny wrth i bobl dorri darnau i ffwrdd a’u cadw.

 

Cyfeiriodd yn arbennig at Glogyn Aur yr Wyddgrug o 1900-1600 CC, yn Oes yr Efydd, a ddarganfuwyd ger yr Wyddgrug yn 1833.  Mae’n bosib ei bod wedi bod yn rhan o wisg seremonïol.

 
 

Rydym wedi derbyn dau arddangosyn yn ddiweddar - a achosodd dipyn o gyffro yn yr Amgueddfa!   Yn y llun, gwelir dwy ddynes o Lostock Hall, ger Preston, yn cyflwyno Radio Osram Music Magnet 4 o 1929, sy’n cynnwys pedair falf, a Seinydd Corn Gecophone i David.  Perthynas i’r gwragedd, Thomas Halliday oedd yn Amatyr Radio brwdfrydig iawn  oedd yn berchen y radio yn wreiddiol.  Gobeithir trwsio’r radio i’w gael i weithio unwaith eto.
 
Radiophone Ediswan, ar werth yn 1925 am £27, oedd yr ail rodd i’r Amgueddfa.  Diolch i Ann ac Ifor John am ei gludo o Gaerdydd.  

 

 

 

 

Croeso cynnes i bawb i’n digwyddiadau nesaf:

Tachwedd 16eg, Richard Vernon yn sgwrsio ar “Yn y Stiwdio Recordio”, am 19.00.

Tachwedd 30ain, Noson y Curadur, David Crawford yn sgwrsio am “Thomas Edison:  Y Dyn fu bron â dyfeisio Radio” am 19.00.

Rhagfyr 1af, 10.00-12.00, Bore Coffi Nadolig yn Eirianfa, ar y cyd â Mind Dyffryn Clwyd a Chymdeithas y Soroptimists.

 

 

 

Digwyddiadau

Mae'r Amgueddfa yn trefnu sgyrsiau misol rheolaidd yn y Saesneg neu'n ddwyieithog.  Rydym hefyd yn trefnu nifer o sgyrsiau yn y Gymraeg bob blwyddyn. Mae'r sgyrsiau fel arfer ar ddydd Gwener ac yn dechrau am7y.h. Rhestrir isod y digwyddiadau gyda'r sgyrsiau wedi eu hamlygu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosiect CDL

Daeth y prosiect 2 flynedd i ddatblygu ein darpariaeth dysgu i ben yn Ebrill 2013.  Fe'i arianwyd gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri a roedd yn ein galluogi i gael 3 aelod o staff rhan amser i ddatblygu adnoddau dysgu, gwella arddangosfeydd dysgu, trefnu digwyddiadau ac ymweliadau â'r Amgueddfa ac ati.  Mae mwy o fanylion ar gael drwy glicio ar Prosiectau yn y ddewislen uchod neu glicio yma.Lottery Logo