Amgueddfa Gwefr Heb Wifrau

Wireless in Wales Museum

Atal y Wasg

Bydd yr Amgueddfa ar agor dydd Llun, 25/03/2019.  11:00-15:00

 

 

Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mewngofnodi

Diweddariad misol, Rhagfyr 2018

Diweddariad misol, Rhagfyr 2018

 

 

 

Braf iawn oedd cael gwahodd yr Athro Dyfrig Hughes i’r Amgueddfa unwaith eto.  ‘Meddyginiaethau Newydd a’r Gwasanaeth Iechyd Cenedlaethol’ oedd ei destun y tro yma a dechreuodd trwy sôn am y gwelliannau mewn meddyginiaethau sydd wedi digwydd ers yr Ail Ryfel Byd.  Mae pobl sy’n dioddef o gancr, clefyd y galon, anhwylderau’r ysgyfaint a HIV yn llwyddo i fyw yn hirach.  Dangosodd pa mor dda mae’r brechlyn yn erbyn y ffliw wedi bod, gyda gostyngiad sylweddol yn nifer y dioddefwyr ers y 90au cynnar.  Gwariodd y Gwasanaeth Iechyd Cenedlaethol £20 biliwn ar feddyginiaethau y llynedd, sy’n rhan sylweddol o wariant y flwyddyn.  Wrth ystyried meddyginiaethau newydd felly rhaid i’r awdurdodau ddewis pa rai i’w marchnata a phenderfynu ar y gost – mae rhai yn rhy ddrud i’w prynu.  Yng Nghymru mae’r pwyslais ar hyn o bryd ar atal clefydau, a dyna’r rheswm am ddarparu presgripsiwn am ddim i bawb.

 

Cawsom noson gerddorol yn ddiweddar yn Theatr Twm o’r Nant, pan ddaeth Triawd Jazz Huw Warren i ddifyrru’r gynulleidfa.  Noson oedd hon fel rhan o gynllun Cyngor Celfyddydau Cymru, ‘Llwyfannu Adloniant yn eich cymuned’, a diolch iddyn nhw am eu cefnogaeth ynghyd â Chyngor Sir Ddinbych, y Carriageworks a Menter Iaith Dinbych.  Noson o ryfeddu at ddawn a sgiliau rhai o’n cerddorion cenedlaethol ni!

 

Rydym wedi cysylltu ag Amgueddfa Pwer, ‘Tân Mewnol’ yn Nhanygroes, Ceredigion.  Dyma’r unig Amgueddfa achrededig sy’n bodoli ar gyfer cofnodi hanes y peiriant tanio mewnol, ac mae’r gwirfoddolwyr yno wedi llwyddo i gael nifer o’r peiriannau i weithio.  Yn y casgliad mae nifer o radios morwrol a ddefnyddiwyd i gysylltu llongau â’r lan, i fordwyo ac i ddarganfod lleoliad radio arall sy’n weithgar ar y pryd.  Mae ganddyn nhw hefyd un o bedwar generadur diesel o Orsaf Moorside Edge y BBC, ger Huddersfield, a ddefnyddiwyd pan oedd toriad yng nghyflenwad y trydan, cyfnewidfa ffôn Strowder a chasgliad diddorol o falfiau.  

 

Edrychwn ymlaen at ein digwyddiadau nesaf:

Ionawr 18fed, 7.00 y.h. Dr. Selwyn Williams yn siarad am ‘Radio Digidol Cymunedol’.

Ionawr 25ain, Noson Ffilm yn Theatr Twm o’r Nant, i godi arian i’r Amgueddfa.

Chwefror 15fed, 7.00 y.h., Tony Vine yn siarad am ‘Daearyddiaeth, Daeareg a Gemau’.

Mawrth 15fed, 7.00 y.h., bydd Siaradwyr o StudioMADE, yn cyflwyno Darlith Flynyddol David Edward Hughes ac yn siarad ar ‘Celf, Gwyddoniaeth a Thechnoleg’.

Noson Gwis i’w threfnu.

 

Croeso cynnes i bawb i bob un o’r digwyddiadau.

 

 

Everyone is warmly welcomed to all the events.

Digwyddiadau

Mae'r Amgueddfa yn trefnu sgyrsiau misol rheolaidd yn y Saesneg neu'n ddwyieithog.  Rydym hefyd yn trefnu nifer o sgyrsiau yn y Gymraeg bob blwyddyn. Mae'r sgyrsiau fel arfer ar ddydd Gwener ac yn dechrau am7y.h. Rhestrir isod y digwyddiadau gyda'r sgyrsiau wedi eu hamlygu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosiect CDL

Daeth y prosiect 2 flynedd i ddatblygu ein darpariaeth dysgu i ben yn Ebrill 2013.  Fe'i arianwyd gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri a roedd yn ein galluogi i gael 3 aelod o staff rhan amser i ddatblygu adnoddau dysgu, gwella arddangosfeydd dysgu, trefnu digwyddiadau ac ymweliadau â'r Amgueddfa ac ati.  Mae mwy o fanylion ar gael drwy glicio ar Prosiectau yn y ddewislen uchod neu glicio yma.Lottery Logo