Amgueddfa Gwefr Heb Wifrau

Wireless in Wales Museum

Atal y Wasg

 
Bydd yr Amgueddfa ar agor bob dydd Llun a dydd Sadwrn yn ystod mis Gorffennaf a mis Awst, 11.00-15.00

 

 

 

Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mewngofnodi

Diweddariad misol, Ionawr 2019

Diweddariad misol, Ionawr 2019

 

Bu diwedd 2018 yn gyfnod prysur iawn i’r Amgueddfa.  Bu Richard Vernon, gitarydd bas band roc ‘The Mission’, yn siarad am ei brofiadau o fywyd ‘ar y lôn’.  Cafodd ei fagu ar Ynys Môn a phrynodd gitar fas i’w hun gydag arian oedd wedi ei neilltuo ar gyfer rhywbeth arall.  Ymunodd â’r byd cerddorol ar ddamwain bron ac mae wedi teithio i lawer o wahanol wledydd yn ystod ei yrfa.  Disgrifiodd y teithiau ‘o gwmpas y byd’ a barai 80 diwrnod heb seibiant, a’r bywyd ar y bws oedd wedi cael ei addasu yn arbennig i’r band fyw ynddo.  Soniodd am yr unigrwydd a’r iselder mae llawer o gerddorion yn dioddef ohonynt a’r angen wedyn i godi a pherfformio ar gyfer cynulleidfaoedd newydd.  Yn y llun, gwelir ‘Rich’ yn perffomio yn 2016.

 

 

 

 

 

 

 

Ar Noson y Curadur, bu David Crawford yn siarad am Thomas Edison y dyfeisiwr, ‘Y Dyn fu bron â dyfeisio radio’.  Pan oedd Edison yn gweithio ar brosiect gwella’r system delegraff i gwmni Western Union yn UDA, sylwodd fod gwreichion yn ymddangos mewn rhan o’r offer lle nad oedd yn disgwyl i hynny ddigwydd.  Yn 1875, heb lawer o dystiolaeth, cyhoeddodd yn y ‘New York Times’ ei fod wedi darganfod grym newydd a enwodd ‘The etheric force’ – gellir gweld y papur newydd yn ein Hamgueddfa.  Cafodd yr honiadau eu gwrthod gan y sefydliad gwyddonol ar y pryd, ond rhoddodd hyn gyfle i’r Cymro David Edward Hughes arbrofi ymhellach am ddwy flynedd.  Yn hwyrach, profodd Heinrich Hertz fod honiadau Edison a David Edward Hughes yn gywir.  Tonnau radio amledd uchel oedd y grym ‘newydd’ hwn a ddarganfuwyd.  Ymhlith y llu o bethau eraill a ddyfeisiodd Edison oedd system radio i gysylltu llongau â’r tir.  Gwerthodd y system i gwmni Marconi yn hwyrach.

 

 

 
Diolch i bawb a gefnogodd ein Bore Coffi Nadolig ar y cyd â Mind Dyffryn Clwyd a chymdeithas y Soroptimists.  Codwyd dros £400 rhyngom.

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Croeso i bawb i’r darlithiau nesaf sy’n cael eu cynnal yn yr Amgueddfa ar nos Wener am 7 o’r gloch.
 
Ionawr 18fed, Dr. Selwyn Williams yn siarad am ‘Radio Digidol Cymunedol.
Chwefror 15fed, Tony Vine yn siarad am ‘Daearyddiaeth, Daeareg a Gemfeini’.
Mawrth 15fed, bydd Siaradwyr o StudioMADE, yn cyflwyno Darlith Flynyddol David Edward Hughes ac yn siarad am ‘Celf, Gwyddoniaeth a Thechnoleg’.
Ebrill 5ed, Christopher Lees, yn siarad am “Anelu at y Ddinas – yn dilyn hanes Swyddog  Radio a Llong Almeinig o’r Rhyfel Byd Cyntaf”.

 

Yn ogystal, bydd Noson Ffilm yn Theatr Twm o’r Nant ar Ionawr 26ain a Noson Gwis yn yr Amgueddfa ar Ionawr 31ain.

 

 

 

Digwyddiadau

Mae'r Amgueddfa yn trefnu sgyrsiau misol rheolaidd yn y Saesneg neu'n ddwyieithog.  Rydym hefyd yn trefnu nifer o sgyrsiau yn y Gymraeg bob blwyddyn. Mae'r sgyrsiau fel arfer ar ddydd Gwener ac yn dechrau am7y.h. Rhestrir isod y digwyddiadau gyda'r sgyrsiau wedi eu hamlygu.

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosiect CDL

Daeth y prosiect 2 flynedd i ddatblygu ein darpariaeth dysgu i ben yn Ebrill 2013.  Fe'i arianwyd gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri a roedd yn ein galluogi i gael 3 aelod o staff rhan amser i ddatblygu adnoddau dysgu, gwella arddangosfeydd dysgu, trefnu digwyddiadau ac ymweliadau â'r Amgueddfa ac ati.  Mae mwy o fanylion ar gael drwy glicio ar Prosiectau yn y ddewislen uchod neu glicio yma.Lottery Logo