Amgueddfa Gwefr Heb Wifrau

Wireless in Wales Museum

Atal y Wasg

 
Bydd yr Amgueddfa ar agor bob dydd Llun a dydd Sadwrn yn ystod mis Gorffennaf a mis Awst, 11.00-15.00

 

 

 

Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mewngofnodi

Diweddariad misol, Chwefror 2019

Diweddariad misol, Chwefror 2019

 

Ers dechrau’r flwyddyn mae Amgueddfa Gwefr heb Wifrau wedi bod yn agor ei drysau i ymwelwyr ar ddydd Sadwrn cyntaf y mis.  Mae hyn yn rhoi cyfle gwych i’r Amatyriaid Radio gysylltu ag Amatyriaid eraill ar draws y byd gan mai dydd Sadwrn yw’r diwrnod gorau  i wneud hynny. Mae hefyd yn gyfle i ni gynnal Boreau Crefftau rheolaidd ar gyfer plant ysgol oed 6-12, o 10.30 tan 12.30.  Rydym yn cynnig dewis eang o grefftau i fechgyn a merched, gan gynnwys peintio, creu gwrthrychau, origami ac ati, o dan arweiniad Carole ac Ann.  Mae nifer y lleoedd ar y Boreau hyn yn gyfyngedig, felly cysylltwch â

Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

os ydych am gadw lle.  Dyma lun o Hannah a Katie yn gwneud anifeiliaid bach ym More Crefftau mis Ionawr.  Buon nhw hefyd yn creu blodau o wifren a farnais ewinedd, a globau eira.

 

Mae’r llun arall yn dangos y rhodd ddiweddaraf mae’r Amgueddfa wedi ei derbyn.  Anrheg briodas yn 1957 oedd y Cossor Melody Maker model 549 ac mae’r radio a’r llyfryn cyfarwyddiadau yn dal mewn cyflwr ardderchog.  Mae ganddo LW, MW A SW ac roedd yn un o’r radios cyntaf i dderbyn VHF/FM.  Defnyddiwyd yr enw ‘Melody Maker’ gan A.C. Cossor Ltd o’r 1920au hwyr am ryw 40 o flynyddoedd; citiau ar gyfer gwneuthurwyr yn y cartref oedd y rhai cyntaf.  Roedd A. C. Cossor yn gynhyrchwyr gwydr gwyddonol yn y 19eg ganrif hwyr a dechreuon nhw weithio yn y maes electronig yn ystod y Rhyfel Byd 1af.  Yn 1936, cynhyrchon nhw eu teledu cyntaf.  Yn ystod yr 2il Ryfel Byd cynhyrchon nhw offer radar ac yn hwyrach offer ar gyfer tyrau rheoli meysydd awyr.  Gwerthwyd y gwaith cynhyrchu Radio a Theledu i Philips yn 1958 a gwerthwyd y cwmni i Raytheon.

 

                                             

 

Dyma’r darlithiau nesaf yn ein cyfres ar nos Wener yn yr Amguedddfa am 7.00 y.h.:

 

Chwefror 15fed, Tony Vine yn siarad am ‘Daearyddiaeth, Daeareg a Gemfeini’.

 

Mawrth 15fed, bydd Siaradwyr o StudioMADE, yn cyflwyno Darlith Flynyddol David Edward Hughes ac yn siarad am ‘Celf, Gwyddoniaeth a Thechnoleg’.

 

Ebrill 5ed, Christopher Lees yn siarad am “Anelu at y Ddinas – yn dilyn hanes Swyddog  Radio a Llong Almeinig o’r Rhyfel Byd Cyntaf”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digwyddiadau

Mae'r Amgueddfa yn trefnu sgyrsiau misol rheolaidd yn y Saesneg neu'n ddwyieithog.  Rydym hefyd yn trefnu nifer o sgyrsiau yn y Gymraeg bob blwyddyn. Mae'r sgyrsiau fel arfer ar ddydd Gwener ac yn dechrau am7y.h. Rhestrir isod y digwyddiadau gyda'r sgyrsiau wedi eu hamlygu.

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosiect CDL

Daeth y prosiect 2 flynedd i ddatblygu ein darpariaeth dysgu i ben yn Ebrill 2013.  Fe'i arianwyd gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri a roedd yn ein galluogi i gael 3 aelod o staff rhan amser i ddatblygu adnoddau dysgu, gwella arddangosfeydd dysgu, trefnu digwyddiadau ac ymweliadau â'r Amgueddfa ac ati.  Mae mwy o fanylion ar gael drwy glicio ar Prosiectau yn y ddewislen uchod neu glicio yma.Lottery Logo