Amgueddfa Gwefr Heb Wifrau

Wireless in Wales Museum

Atal y Wasg

 
Bydd yr Amgueddfa ar agor bob dydd Llun a dydd Sadwrn yn ystod mis Gorffennaf a mis Awst, 11.00-15.00

 

 

 

Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mewngofnodi

Diweddariad misol, Mawrth 2019

Diweddariad misol, Mawrth 2019

 

‘Darlledu Digidol Cymunedol’ oedd teitl darlith gyntaf Amgueddfa Gwefr heb Wifrau yn 2019 a chafwyd darlith ysbrydoledig gan Selwyn Williams a Ceri Cunnington o BROcast Ffestiniog.  Llwyfan cyfryngau cymunedol ym Mlaenau Ffestiniog a’r Fro yw BROcast a sefydlwyd ar ôl ymweld â Radio Beca yn Felinfach, Ceredigion.  Mae’n defnyddio’r We, Google, YouTube, Facebook, Twitter ac ati at ddibenion cymdeithasol, cymunedol, er mwyn galluogi lleisiau lleol i gyfathrebu â’i gilydd.  Dathlu cymunedau yw’r bwriad, yn ogystal â rhannu syniadau am yr heriau sy’n bodoli mewn cymunedau gwledig, ac ysbrydoli adfywiad cymdeithasol ac economaidd.  Mae’r rhan fwyaf o gynnyrch BROcast Ffestiniog ar hyn o bryd yn cynnwys fideos am bynciau sydd o ddiddordeb lleol ac sy’n hyrwyddo’r fro, pynciau am unigolion a chymdeithasau.  Mae’r mwyafrif ohonynt yn Gymraeg, gydag isdeitlau.  Dangoswyd nifer o’r ffilmiau hyn yn ystod y sgwrs a chafwyd ymateb brwdfrydig iawn gan y gynulleidfa.  Cawsom gipolwg ar be’ sy’n bosib i’w wneud pan fydd cymuned yn gweithio gyda’i gilydd.

 

 

 

Selwyn Williams a Joan Santana

 

Dim ond nifer fechan o bobl a lwyddodd i gyrraedd ein Noson Gwis ddiweddaraf, oherwydd y rhew a’r eira.  Er  hynny, cafwyd noson hwyliog iawn, gyda phaned a bara brith, a chafodd pawb wobr i’w fwynhau gartre.

 

 

 

 

 

 

Dyma lun o waith a wnaethpwyd yn y Bore Crefftau.

 

 

 

 

 

 

Mae’r Amgueddfa newydd brynu dwy falf Osram N30 ar Ebay.  Mae’r falfiau anghyffredin hyn yn rhan o gyfres o falfiau a gyflwynwyd gan Osram yn y 1930au.  Roedden nhw’n hawdd i’w cadw yn oer ac felly yn sefydlog iawn, ond oherwydd nae oeddent yn gallu addasu i’r newidiadau ym myd technoleg radio daethant i ben.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyma’r darlithiau nesaf yn ein cyfres ar nos Wener yn yr Amgueddfa am 7.00 y.h.:

Mawrth 15fed, bydd Siaradwyr o StudioMADE, yn cyflwyno Darlith Goffa David Edward Hughes ac yn siarad am ‘Celf, Gwyddoniaeth a Thechnoleg’.  

Ebrill 5ed, Christopher Lees yn siarad am “Anelu at y Ddinas – yn dilyn hanes Swyddog  Radio a Llong Almeinig o’r Rhyfel Byd Cyntaf”.

Mai 17eg, Sue Clark yn siarad am “Golygu a Thrin Ffotograffiaeth”.

Bydd ein Cyfarfod Blynyddol ar Fawrth 15fed, am 6.00 y.h.

Croeso cynnes i bawb. 

Digwyddiadau

Mae'r Amgueddfa yn trefnu sgyrsiau misol rheolaidd yn y Saesneg neu'n ddwyieithog.  Rydym hefyd yn trefnu nifer o sgyrsiau yn y Gymraeg bob blwyddyn. Mae'r sgyrsiau fel arfer ar ddydd Gwener ac yn dechrau am7y.h. Rhestrir isod y digwyddiadau gyda'r sgyrsiau wedi eu hamlygu.

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosiect CDL

Daeth y prosiect 2 flynedd i ddatblygu ein darpariaeth dysgu i ben yn Ebrill 2013.  Fe'i arianwyd gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri a roedd yn ein galluogi i gael 3 aelod o staff rhan amser i ddatblygu adnoddau dysgu, gwella arddangosfeydd dysgu, trefnu digwyddiadau ac ymweliadau â'r Amgueddfa ac ati.  Mae mwy o fanylion ar gael drwy glicio ar Prosiectau yn y ddewislen uchod neu glicio yma.Lottery Logo