Amgueddfa Gwefr Heb Wifrau

Wireless in Wales Museum

Atal y Wasg

 
Bydd yr Amgueddfa ar agor ddydd Gwener, 22/11/2019. 
11:00 - 15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mewngofnodi

Diweddariad misol, Mai 2019

Diweddariad misol, Mai 2019

 

Chris Lees oedd siaradwr gwadd ein darlith ym mis Ebrill.  Mae Chris yn nofiwr tanddwr profiadol ac yn 1998 bu’n nofio mewn bae yn agos i Ynysoedd Hallaniyat, ger arfordir deheuol Oman.  Amcan y fenter oedd archwilio gweddillion llong y City of Winchester a suddwyd yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf yn 1914.  Roedd taid Chris, Alan Lees, yn Swyddog Radio ifanc ar y llong a chadwodd ddyddiadur manwl iawn o’r cyfnod.    Roedd y City of Winchester ar ei ffordd adre o Calcutta yng Ngorffennaf 1914, yn cario llwyth o de, pan dderbyniodd neges o’r Llywodraeth i ddweud y dylai ddiffodd ei golau a mynd i’r porthladd Prydeinig agosaf, oherwydd cychwyn rhyfela.  Cyn llwyddo i wneud hyn, cipiwyd y llong gan long Almeinig y Königsberg a’i suddo, ar ôl trosglwyddo’r teithwyr a’r cargo.  Rhyddhawyd Alan Lees i ddwylo cyfeillgar a llwyddodd i gyrraedd gartref.  Yn 1998 cafodd Chris gyfle i ymuno â thîm oedd yn mynd i ymweld â’r llong ar waelod y môr, gan wireddu breuddwyd oes iddo.  Yr unig beth roedden nhw’n medru ei adnabod fel rhan o long, ar ôl yr holl flynyddoedd, oedd y rheiliau, a photel gwrw a welir yn y llun, ond mae’r gweddillion yn gartref i gwrel ac algâu bendigedig erbyn hyn. Buon nhw’n aros mewn pentref ar un o’r ynysoedd folcanig cyfagos ac yn cynnal sesiynau addysg i’r plant.  Erbyn hyn mae’r ardal wedi cael ei dynodi yn Ardal o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig ac yn cael ei hamddiffyn.

 

 Bu nifer o grwpiau yn ymweld â’r Amgueddfa yn ddiweddar.  Daeth dosbarth Astudiaethau’r Cyfryngau o Goleg Cambria,

 Llaneurgain, i dreulio’r prynhawn yn astudio’r casgliad.  Daeth grwp Glannau Merswy a Gorllewin Swydd Gaer y Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg i wrando ar gyflwyniad i’r Amgueddfa ar brynhawn arall.  Roedden nhw wrth eu boddau.  A bu David yn siarad am Sefton Delmer efo Clwb Rotary Dinbych ym Melin Brwcws

 

 

 

 

 


Yn y lluniau nesaf, gwelir arddangosyn diweddaraf casgliad Gwefr heb Wifrau, sef Radio Transistor Cludadwy o 1956 gyda’i gas lledr gwreidddiol.  Dyma un o’r radios transistor cynnar, a wnaethpwyd gan RCA Victor yn Efrog Newydd ac mae’n cynnwys pedwar transistor.  Y Regency TR1 oedd y radio transistor cyntaf a chynhyrchwyd hwnnw yn UDA yn 1954.  Gwerthwyd 400,000 ohonynt yn y flwyddyn gyntaf.  Roedd perfformiad y radio yn wael, ond roedd yn gychwyn i’r chwyldro transistor a arweiniodd at y byd technolegol rydym yn byw ynddo heddiw.

 

 

 

 

 

Mae Gwefr heb Wifrau a Phopeth Cymraeg yn cefnogi ymgais Dinbych yn Blodeuo yng nghystadleuaeth Cymru yn ei Blodau ac wedi tacluso’r ‘ardd’ wrth y brif fynedfa!

 

 

 

  

 
Bydd ‘na ddwy ddarlith yn ein cyfres ar nos Wener am 19.00 cyn yr haf:
Mai 17eg, Sue Clark yn siarad am “Golygu a Thrin Ffotograffiaeth”.
 
Mehefin 21ain, Mike Farnworth yn siarad am “Y Cymry yn Lerpwl”.

 

Fel rhan o Wyl Ganol Haf Dinbych, byddwn hefyd yn cynnal: 
Bore Coffi Haf a Stondin Blanhigion yn yr Amgueddfa, 01/06/19, 10.00-12.00. 
Bore Crefftau i blant 6-12 oed, 01/06/19, 10.30-12.30.  Cysylltwch â’r Amgueddfa i gadw lle:
Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

Noson Gwis, 11/06/19, 19.00 – 21.00 – nodwch y dyddiad newydd!
Diwrnod Technegol Ymarferol i Deuluoedd, 15/06/19, 11.00-15.00.
Croeso cynnes i bawb.

Digwyddiadau

Mae'r Amgueddfa yn trefnu sgyrsiau misol rheolaidd yn y Saesneg neu'n ddwyieithog.  Rydym hefyd yn trefnu nifer o sgyrsiau yn y Gymraeg bob blwyddyn. Mae'r sgyrsiau fel arfer ar ddydd Gwener ac yn dechrau am7y.h. Rhestrir isod y digwyddiadau gyda'r sgyrsiau wedi eu hamlygu.

 

 

"Bore Coffi yn Eirianfa"

7/12/2019

10:00 - 12:00

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosiect CDL

Daeth y prosiect 2 flynedd i ddatblygu ein darpariaeth dysgu i ben yn Ebrill 2013.  Fe'i arianwyd gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri a roedd yn ein galluogi i gael 3 aelod o staff rhan amser i ddatblygu adnoddau dysgu, gwella arddangosfeydd dysgu, trefnu digwyddiadau ac ymweliadau â'r Amgueddfa ac ati.  Mae mwy o fanylion ar gael drwy glicio ar Prosiectau yn y ddewislen uchod neu glicio yma.Lottery Logo