Amgueddfa Gwefr Heb Wifrau

Wireless in Wales Museum

Atal y Wasg

 
Bydd yr Amgueddfa ar agor ddydd Gwener, 22/11/2019. 
11:00 - 15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mewngofnodi

Diweddariad misol, Mehefin 2019.

 

Roedd cyffro mawr yn yr Amgueddfa yn ddiweddar wrth i ni dderbyn ar fenthyg un o’r arddangosion prinaf erioed, sef Phonograph Idelia Edison, rhif 65794, o 1908.  Cynhyrchwyd llai na 500 ohonynt ac mae’n bosib bod hwn yn un o’r rhai prin sydd ar ôl yn ei ffurf wreiddiol.  Mae ganddo gorn ‘cygnet’ mahogani a stylus saffir, nid dur.  Mae’n chwarae silindrau Amberol Edison dau funud a phedwar munud ac mae tua 70 ohonynt yn y casgliad a roddwyd benthyg i ni, yn cynnwys ‘The Trail of the Lonesome Pine’ gan Romain – gweler y llun.  Mae Martyn wedi llwyddo i gael y Phonograph i weithio ac rydym wedi darganfod cwmni yn UDA sy’n medru cyflenwi tiwb rhwber newydd i gysylltu’r corn â’r Phonograph.

 

Mae nifer o recordiau 78RPM Cymraeg o’r 1930-40au yn y casgliad hefyd, gan gynnwys David Lloyd yn canu Aberystwyth, fel y gwelir yn y llun, a Jac a Wil yn canu ‘O Dwed wrth Mam rwy’n dyfod’ ar label Gymraeg Qualiton.

 

“Golygu a Thrin Ffotograffiaeth” oedd testun Sue Clark pan ddaeth i sgwrsio efo ni yn ystod mis Mai.  Cyfeiriodd at yr ymadrodd, “Dydy’r camera byth yn dweud celwydd”, ond erbyn diwedd y noson, roeddem i gyd o’r farn nad yw’n bosib credu yr hyn a welwn mewn ffotograff.  Roedd ganddi nifer o luniau i’w dangos i ni, gan gynnwys y ffotograff cyntaf i gael ei newid, neu ei ‘olygu’, erioed, yn 1846.  Ers hynny, defnyddiwyd nifer o wahanol ffyrdd o olygu a thrin ffotograffau.  Un o’r dulliau cyntaf oedd peintio’r negatif cyn argraffu, ac felly roedd hi’n bosib ychwanegu pethau at y llun gwreiddiol.  Arweiniodd hyn at nifer o straeon am ysbrydion, ac hyd yn oed am anghenfil mewn llyn yn yr Alban.  Roedd hi hefyd yn bosib i ddileu rhywbeth, fel sigarét yn llaw Paul McCartney, neu i newid rhywbeth yn y ffotograff gwreiddiol trwy beintio.  Yn ystod y cyfnod Fictoriaidd pan oedd pobl yn anfodlon gyda’r portread a dynnwyd ohonynt gan y ffotograffydd, roedd ‘retouchist’ wrth law i wella’r lluniau.  

Dull arall o olygu ffotograffau oedd tynnu mwy nag un llun a’u cyfuno; enghraifft nodedig oedd llun ‘The two ways of life’ a grewyd o 32 negatif dros chwe wythnos.  Arweiniodd hyn at greu ffotograffau cyfansawdd, trwy dorri lluniau a’u gosod at ei gilydd a chreu collage.  Roedd hon yn ffordd ddefnyddiol o greu llun o dyrfa o bobl, megys myfyrwyr coleg.  Roedd hefyd yn ffordd dda o gynhyrchu propaganda a chynhyrchwyd llawer o montages dychanol rhwng y ddau ryfel byd.

 

Meddalwedd ar gyfrifiadur sy’n gyfrifol am olygu ffotograffau erbyn heddiw, ac mae’n cael ei defnyddio yn eang ac yn llwyddiannus iawn, yn aml gyda chanlyniadau annisgwyl, difrifol iawn ymhlith yr ifanc wrth iddyn nhw weld cyrff gor-denau eu harwyr.  Ydy wir, mae’r camera yn gallu dweud celwydd!

 

 

 

Croeso cynnes i bawb i’n digwyddiadau yn yr Amgueddfa yn ystod yr Wyl Ganol Haf:
11/06/19, Noson Gwis, 19.00 – 21.00.
15/06/19, Diwrnod Technegol Ymarferol i Deuluoedd, 11.00-15.00.
21/06/19, darlith gan Mike Farnworth ar “Y Cymry yn Lerpwl”, 19.00.

 

 

 

Digwyddiadau

Mae'r Amgueddfa yn trefnu sgyrsiau misol rheolaidd yn y Saesneg neu'n ddwyieithog.  Rydym hefyd yn trefnu nifer o sgyrsiau yn y Gymraeg bob blwyddyn. Mae'r sgyrsiau fel arfer ar ddydd Gwener ac yn dechrau am7y.h. Rhestrir isod y digwyddiadau gyda'r sgyrsiau wedi eu hamlygu.

 

 

"Bore Coffi yn Eirianfa"

7/12/2019

10:00 - 12:00

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosiect CDL

Daeth y prosiect 2 flynedd i ddatblygu ein darpariaeth dysgu i ben yn Ebrill 2013.  Fe'i arianwyd gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri a roedd yn ein galluogi i gael 3 aelod o staff rhan amser i ddatblygu adnoddau dysgu, gwella arddangosfeydd dysgu, trefnu digwyddiadau ac ymweliadau â'r Amgueddfa ac ati.  Mae mwy o fanylion ar gael drwy glicio ar Prosiectau yn y ddewislen uchod neu glicio yma.Lottery Logo