Amgueddfa Gwefr Heb Wifrau

Wireless in Wales Museum

Atal y Wasg

 
Bydd yr Amgueddfa ar agor ddydd Gwener, 01/02/2020. 
11:00 - 15:00

 

Bydd yr Amgueddfa ar agor ddydd Sadwrn, 01/02/2020. 
11:00 - 15:00

 

Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

 

Mewngofnodi

Diweddariad misol, Gorffennaf 2019

Diweddariad misol, Gorffennaf 2019

 

Cynhaliwyd nifer o weithgareddau yn yr Amgueddfa fel rhan o ddathliadau Gwyl Ganol Haf Dinbych.  Y Bore Coffi oedd y cyntaf, ar ddiwrnod cyntaf Mehefin, a diolch i bawb a’n cefnogodd, gan gynnwys pobl a deithiodd yn unswydd o’r Rhyl a Llangollen.  Tra bod pobl yn yfed eu coffi ac yn sgwrsio i lawr y grisiau, roedd pobl eraill yn mwynhau sesiwn grefftau i fyny’r grisiau.  Bu’r plant yn creu heuliau o does halen, yn eu crasu yn y pobty a’u peintio a’u farneisio.  Buon nhw hefyd yn creu heuliau origami.  Bu’r oedolion yn peintio ar sidan ac yn creu cardiau cyfarch deniadol iawn.  Mae’r Sesiynau Crefft yn cael eu cynnal ddydd Sadwrn cyntaf y mis drwy’r flwyddyn, 10.30-12.30, ac yn agored i blant 6-12 oed.  Croeso i unrhyw un daro i mewn.  Mae ein Tîm Addysg hefyd yn awyddus i ymweld ag ysgolion a grwpiau plant, i drefnu gweithgareddau yn gysylltiedig â darlledu a’r Amgueddfa Radios.

 

 

 

 

Diolch i bawb oedd yn ddigon dewr i ddod i’r Noson Gwis ar noson eithriadol o wlyb!  Cafwyd noson o gystadlu brwd a hwyl.

 

 

 

 

 

Cynhaliwyd Diwrnod Ymarferol Technegol ar y 15fed a braf oedd gweld teuluoedd yn taro i mewn.  Yn y llun gwelir Rhys a Seren yn gweithio ar Cod Morse.  Roedd hi’n braf hefyd i gael croesawu ymwelydd o Amgueddfa Lerpwl i’n plith am yr ail dro.

 

 

 

 

Bydd yr Amgueddfa ar agor bob dydd Llun a dydd Sadwrn ym mis Gorffennaf a mis Awst.  Byddwn hefyd ar faes Sioe Dinbych ac yn y Babell Wyddoniaeth yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwst.  O ddechrau mis Medi byddwn yn agor ar ddydd Gwener yn lle dydd Llun, ac ar ddydd Sadwrn cyntaf pob mis.  Mae’n bosib wrth gwrs i unrhyw un ymweld â’r Amgueddfa ar unrhyw adeg, trwy drefnu o flaenllaw wrth gysylltu ar yr ebost,

 

Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

 

Digwyddiadau

Mae'r Amgueddfa yn trefnu sgyrsiau misol rheolaidd yn y Saesneg neu'n ddwyieithog.  Rydym hefyd yn trefnu nifer o sgyrsiau yn y Gymraeg bob blwyddyn. Mae'r sgyrsiau fel arfer ar ddydd Gwener ac yn dechrau am7y.h. Rhestrir isod y digwyddiadau gyda'r sgyrsiau wedi eu hamlygu.

 

"Construction of the Conwy Tunnel"

Sgwrs gan: John Barr

21/02/2020 : 19:00

Prosiect CDL

Daeth y prosiect 2 flynedd i ddatblygu ein darpariaeth dysgu i ben yn Ebrill 2013.  Fe'i arianwyd gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri a roedd yn ein galluogi i gael 3 aelod o staff rhan amser i ddatblygu adnoddau dysgu, gwella arddangosfeydd dysgu, trefnu digwyddiadau ac ymweliadau â'r Amgueddfa ac ati.  Mae mwy o fanylion ar gael drwy glicio ar Prosiectau yn y ddewislen uchod neu glicio yma.Lottery Logo