Amgueddfa Gwefr Heb Wifrau

Wireless in Wales Museum

Atal y Wasg

Bydd yr Amgueddfa ar agor dydd Llun, 27/05/2019.  

 

 

Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mewngofnodi

Diweddariad misol, Chwefror 2019

Diweddariad misol, Chwefror 2019

 

Ers dechrau’r flwyddyn mae Amgueddfa Gwefr heb Wifrau wedi bod yn agor ei drysau i ymwelwyr ar ddydd Sadwrn cyntaf y mis.  Mae hyn yn rhoi cyfle gwych i’r Amatyriaid Radio gysylltu ag Amatyriaid eraill ar draws y byd gan mai dydd Sadwrn yw’r diwrnod gorau  i wneud hynny. Mae hefyd yn gyfle i ni gynnal Boreau Crefftau rheolaidd ar gyfer plant ysgol oed 6-12, o 10.30 tan 12.30.  Rydym yn cynnig dewis eang o grefftau i fechgyn a merched, gan gynnwys peintio, creu gwrthrychau, origami ac ati, o dan arweiniad Carole ac Ann.  Mae nifer y lleoedd ar y Boreau hyn yn gyfyngedig, felly cysylltwch â

Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

os ydych am gadw lle.  Dyma lun o Hannah a Katie yn gwneud anifeiliaid bach ym More Crefftau mis Ionawr.  Buon nhw hefyd yn creu blodau o wifren a farnais ewinedd, a globau eira.

 

Mae’r llun arall yn dangos y rhodd ddiweddaraf mae’r Amgueddfa wedi ei derbyn.  Anrheg briodas yn 1957 oedd y Cossor Melody Maker model 549 ac mae’r radio a’r llyfryn cyfarwyddiadau yn dal mewn cyflwr ardderchog.  Mae ganddo LW, MW A SW ac roedd yn un o’r radios cyntaf i dderbyn VHF/FM.  Defnyddiwyd yr enw ‘Melody Maker’ gan A.C. Cossor Ltd o’r 1920au hwyr am ryw 40 o flynyddoedd; citiau ar gyfer gwneuthurwyr yn y cartref oedd y rhai cyntaf.  Roedd A. C. Cossor yn gynhyrchwyr gwydr gwyddonol yn y 19eg ganrif hwyr a dechreuon nhw weithio yn y maes electronig yn ystod y Rhyfel Byd 1af.  Yn 1936, cynhyrchon nhw eu teledu cyntaf.  Yn ystod yr 2il Ryfel Byd cynhyrchon nhw offer radar ac yn hwyrach offer ar gyfer tyrau rheoli meysydd awyr.  Gwerthwyd y gwaith cynhyrchu Radio a Theledu i Philips yn 1958 a gwerthwyd y cwmni i Raytheon.

 

                                             

 

Dyma’r darlithiau nesaf yn ein cyfres ar nos Wener yn yr Amguedddfa am 7.00 y.h.:

 

Chwefror 15fed, Tony Vine yn siarad am ‘Daearyddiaeth, Daeareg a Gemfeini’.

 

Mawrth 15fed, bydd Siaradwyr o StudioMADE, yn cyflwyno Darlith Flynyddol David Edward Hughes ac yn siarad am ‘Celf, Gwyddoniaeth a Thechnoleg’.

 

Ebrill 5ed, Christopher Lees yn siarad am “Anelu at y Ddinas – yn dilyn hanes Swyddog  Radio a Llong Almeinig o’r Rhyfel Byd Cyntaf”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diweddariad misol, Ionawr 2019

Diweddariad misol, Ionawr 2019

 

Bu diwedd 2018 yn gyfnod prysur iawn i’r Amgueddfa.  Bu Richard Vernon, gitarydd bas band roc ‘The Mission’, yn siarad am ei brofiadau o fywyd ‘ar y lôn’.  Cafodd ei fagu ar Ynys Môn a phrynodd gitar fas i’w hun gydag arian oedd wedi ei neilltuo ar gyfer rhywbeth arall.  Ymunodd â’r byd cerddorol ar ddamwain bron ac mae wedi teithio i lawer o wahanol wledydd yn ystod ei yrfa.  Disgrifiodd y teithiau ‘o gwmpas y byd’ a barai 80 diwrnod heb seibiant, a’r bywyd ar y bws oedd wedi cael ei addasu yn arbennig i’r band fyw ynddo.  Soniodd am yr unigrwydd a’r iselder mae llawer o gerddorion yn dioddef ohonynt a’r angen wedyn i godi a pherfformio ar gyfer cynulleidfaoedd newydd.  Yn y llun, gwelir ‘Rich’ yn perffomio yn 2016.

 

 

 

 

 

 

 

Ar Noson y Curadur, bu David Crawford yn siarad am Thomas Edison y dyfeisiwr, ‘Y Dyn fu bron â dyfeisio radio’.  Pan oedd Edison yn gweithio ar brosiect gwella’r system delegraff i gwmni Western Union yn UDA, sylwodd fod gwreichion yn ymddangos mewn rhan o’r offer lle nad oedd yn disgwyl i hynny ddigwydd.  Yn 1875, heb lawer o dystiolaeth, cyhoeddodd yn y ‘New York Times’ ei fod wedi darganfod grym newydd a enwodd ‘The etheric force’ – gellir gweld y papur newydd yn ein Hamgueddfa.  Cafodd yr honiadau eu gwrthod gan y sefydliad gwyddonol ar y pryd, ond rhoddodd hyn gyfle i’r Cymro David Edward Hughes arbrofi ymhellach am ddwy flynedd.  Yn hwyrach, profodd Heinrich Hertz fod honiadau Edison a David Edward Hughes yn gywir.  Tonnau radio amledd uchel oedd y grym ‘newydd’ hwn a ddarganfuwyd.  Ymhlith y llu o bethau eraill a ddyfeisiodd Edison oedd system radio i gysylltu llongau â’r tir.  Gwerthodd y system i gwmni Marconi yn hwyrach.

 

 

 
Diolch i bawb a gefnogodd ein Bore Coffi Nadolig ar y cyd â Mind Dyffryn Clwyd a chymdeithas y Soroptimists.  Codwyd dros £400 rhyngom.

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Croeso i bawb i’r darlithiau nesaf sy’n cael eu cynnal yn yr Amgueddfa ar nos Wener am 7 o’r gloch.
 
Ionawr 18fed, Dr. Selwyn Williams yn siarad am ‘Radio Digidol Cymunedol.
Chwefror 15fed, Tony Vine yn siarad am ‘Daearyddiaeth, Daeareg a Gemfeini’.
Mawrth 15fed, bydd Siaradwyr o StudioMADE, yn cyflwyno Darlith Flynyddol David Edward Hughes ac yn siarad am ‘Celf, Gwyddoniaeth a Thechnoleg’.
Ebrill 5ed, Christopher Lees, yn siarad am “Anelu at y Ddinas – yn dilyn hanes Swyddog  Radio a Llong Almeinig o’r Rhyfel Byd Cyntaf”.

 

Yn ogystal, bydd Noson Ffilm yn Theatr Twm o’r Nant ar Ionawr 26ain a Noson Gwis yn yr Amgueddfa ar Ionawr 31ain.

 

 

 

Digwyddiadau yn yr Amgueddfa 2018 - 2019

CYFRES O SGYRSIAU A DIGWYDDIADAU YN AMGUEDDFA GWEFR HEB WIFRAU DINBYCH 2018 – 2019

 

MEDI 2018

Dydd Gwener 21 Medi: 7yh - 9yh: “Your Ring-The Human Cost”: Siaradwr: John Clark

 

 

 

HYDREF 2018

Dydd Gwener 19 Hydref  7yh - 9yh: “New Medicines and the NHS”  Siaradwr: Yr Athro Dyfrig Hughes

    

 

TACHWEDD 2018

Dydd Gwener 16 Tachwedd: 7yh - 9yh: “In the Recording Studio”: Siaradwr: Richard Vernon

 

 

TACHWEDD 2018

Dydd Gwener 30 Tachwedd 7yh - 9yh: Noson y Curadur: “Thomas Edison: The Man who nearly invented Radio” Siaradwr: David Crawford

 

 

RAGFYR 2018

 

 

IONAWR 2019  

Dydd Gwener 18 Ionawr: 7yh - 9yh “Community Digital Radio” Siaradwr:  Selwyn Williams

 

 

CHWEROR 2019

Dydd Gwener 15 Chwefror: 7yh - 9yh: “Geography, Geology and Gemstones”  Siaradwr: Tony Vine

 

 

MAWRTH 2019

Dydd Gwener 15 Mawrth: 7yh - 9yh: Darlith flynyddol  David Edward Hughes  “MADE Studio: Carriageworks Denbigh: Art in Science and Technology” Siaradwyr: Studio Artists

 

 

EBRILL 2019

Dydd Gwener 5 Ebrill: 7yh - 9yh: “Heading for the City-following the story of a wireless operator and a German WW1 cruiser”: Siaradwr: Christopher Lees

 

 

MAI 2019

Dydd Gwener 17 Mai: 7yh - 9yh: “The Editing and Manipulation of Photography”: Siaradwr: Sue Clark

 

 

MEHEFIN 2019

Dydd Gwener 17 Mehefin: 7yh - 9yh. “The Welsh in Liverpool”  Siaradwr: Mike Farnworth

 

 

EDRYCHWCH AR Y WEFAN YN GYSON AM FWY O WYBODAETH OS GWELWCH YN DDA

Cyfres o Sgyrsiau 2017-2018

CYFRES O SGYRSIAU A DIGWYDDIADAU YN AMGUEDDFA RADIOS GWEFR HEB WIFRAU, DINBYCH 2017 – 2018

 

MEDI 2017

 

Dydd Gwener, 15 Medi, 7 - 10 y.h.   "Menai Science Park".  Siaradwr: Ieuan Wyn Jones

 

HYDREF 2017

 

Dydd Gwener, 20 Hydref,   7 - 10 y.h. "Victorian Pharmacy". Siaradwr: Sue Clark

    

 

TACHWEDD 2017

 

Dydd Gwener, 17 Tachwedd,   7 - 10 y.h. "Denbigh and the Western Front". Siaradwyr: Clwyd Wynne a Cliff Kearns

 

 

RHAGFYR 2017

 

 

IONAWR 2018  

 

Dydd Gwener, 19 Ionawr, 7 - 10 y.h.  "Making Jewels". Siaradwr: John Clark

 

CHWEFROR 2018

 

Dydd Gwener, 16 Chwefror,   7 -10 y.h.  "Broadcasting in the 1980s at Radio Havana Cuba".  Siaradwr: Lila Haines

 

MAWRTH 2018

 

Dydd Gwener, 16 Mawrth, 7 -10 y.h.  Darlith flynyddol David Edward Hughes.  "Gramophone Technology and the development of the 78RPM record". Siaradwr David Crawford: Curadur yr Amgueddfa.

 

EBRILL 2018

 

Dydd Gwener, 20 Ebrill, 7 -10 y.h.  "The Sea Tragedies of the Ocean Monarch and the Lelia".  Siaradwyr: Tony Griffiths a Keith Mountain

 

 

MAI 2018

 

Dydd Gwener, 18 Mai, 7 - 10 y.h. "Mining in North East Wales".  Siaradwr: Alan Jones

 

MEHEFIN 2018

 

Dydd Gwener, 15 Mehefin, 7 - 10 y.h. "Broadcasting in Wales": Siaradwr: Ifor ap Glyn

 

Dylid cyfeirio at y wefan am fwy o wybodaeth

Digwyddiadau

Mae'r Amgueddfa yn trefnu sgyrsiau misol rheolaidd yn y Saesneg neu'n ddwyieithog.  Rydym hefyd yn trefnu nifer o sgyrsiau yn y Gymraeg bob blwyddyn. Mae'r sgyrsiau fel arfer ar ddydd Gwener ac yn dechrau am7y.h. Rhestrir isod y digwyddiadau gyda'r sgyrsiau wedi eu hamlygu.

 

 

"Bore Coffi" 

Yn yr Amgueddfa : 01/06/2019 : 10:00 - 12:00

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosiect CDL

Daeth y prosiect 2 flynedd i ddatblygu ein darpariaeth dysgu i ben yn Ebrill 2013.  Fe'i arianwyd gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri a roedd yn ein galluogi i gael 3 aelod o staff rhan amser i ddatblygu adnoddau dysgu, gwella arddangosfeydd dysgu, trefnu digwyddiadau ac ymweliadau â'r Amgueddfa ac ati.  Mae mwy o fanylion ar gael drwy glicio ar Prosiectau yn y ddewislen uchod neu glicio yma.Lottery Logo