Amgueddfa Gwefr Heb Wifrau

Wireless in Wales Museum

Atal y Wasg

 
Bydd yr Amgueddfa ar agor ddydd Gwener, 01/02/2020. 
11:00 - 15:00

 

Bydd yr Amgueddfa ar agor ddydd Sadwrn, 01/02/2020. 
11:00 - 15:00

 

Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

 

Mewngofnodi

Hanes Llafar

PROSIECT CYMUNEDOL HANES LLAFAR  2010

 

Nod y prosiect yw recordio ac archifio atgofion a phrofiadau pobl leol o radio a darlledu yng Ngymru yn dyddio o'r 1930au gyda phwyslais ar yr ail ryfel byd.  Mae'r prosiect yn ceisio hyrwyddo dysgu ar gyfer gwirfoddolwyr a'r cyhoedd yn gyffredinol, cadwraeth atgofion, effemera ac offer radio ynghŷd â chyfranogiad y gymuned leol.  Unwaith y bydd wedi ei gwblhau bydd o bwys i dreftadaeth lleol, rhanbarthol a chenedlaethol.Darllen mwy:Hanes Llafar

Datblygiad Dysgu

DARPARIAETH DYSGU I GWEFR HEB WIFRAU


Mawrth 2011 - 2013


Prosiect a ariennir gan CDL
 


Cymeradwywyd arian ar gyfer prosiect Darpariaeth Dysgu i Gwefr Heb Wifrau yn ystod Gaeaf 2010/11.  Dros y ddwy flynedd diwethaf mae llawer o weithgaredd wedi digwydd i gyfoethogi y corff ac i amlygu ei botensial dysgu gydol oes o fewn y gymuned a thu hwnt.

 

Mae'r prosiect yn canolbwyntio ar dreftadaeth radio a darlledu yng Ngymru ac mae'n ymdrechu i gynnig mynediad i gynulleidfa ehangach gan gyflwyno gweithdai Cynllun Allweddol 2 mewn Hanes a Thechnoleg yn ogystal a digwyddiadau dysgu gydol oes i'r gymuned leol gan gynnwys grwpiau ieuenctid, pobl hyn a theuluoedd.

Darllen mwy:Datblygiad Dysgu

Digwyddiadau

Mae'r Amgueddfa yn trefnu sgyrsiau misol rheolaidd yn y Saesneg neu'n ddwyieithog.  Rydym hefyd yn trefnu nifer o sgyrsiau yn y Gymraeg bob blwyddyn. Mae'r sgyrsiau fel arfer ar ddydd Gwener ac yn dechrau am7y.h. Rhestrir isod y digwyddiadau gyda'r sgyrsiau wedi eu hamlygu.

 

"Construction of the Conwy Tunnel"

Sgwrs gan: John Barr

21/02/2020 : 19:00

Prosiect CDL

Daeth y prosiect 2 flynedd i ddatblygu ein darpariaeth dysgu i ben yn Ebrill 2013.  Fe'i arianwyd gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri a roedd yn ein galluogi i gael 3 aelod o staff rhan amser i ddatblygu adnoddau dysgu, gwella arddangosfeydd dysgu, trefnu digwyddiadau ac ymweliadau â'r Amgueddfa ac ati.  Mae mwy o fanylion ar gael drwy glicio ar Prosiectau yn y ddewislen uchod neu glicio yma.Lottery Logo