Amgueddfa Gwefr Heb Wifrau

Wireless in Wales Museum

Atal y Wasg

 
Bydd yr Amgueddfa ar agor ddydd Gwener, 01/02/2020. 
11:00 - 15:00

 

Bydd yr Amgueddfa ar agor ddydd Sadwrn, 01/02/2020. 
11:00 - 15:00

 

Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

 

Mewngofnodi

Hanes Llafar

PROSIECT CYMUNEDOL HANES LLAFAR  2010

 

Nod y prosiect yw recordio ac archifio atgofion a phrofiadau pobl leol o radio a darlledu yng Ngymru yn dyddio o'r 1930au gyda phwyslais ar yr ail ryfel byd.  Mae'r prosiect yn ceisio hyrwyddo dysgu ar gyfer gwirfoddolwyr a'r cyhoedd yn gyffredinol, cadwraeth atgofion, effemera ac offer radio ynghŷd â chyfranogiad y gymuned leol.  Unwaith y bydd wedi ei gwblhau bydd o bwys i dreftadaeth lleol, rhanbarthol a chenedlaethol.
Rhan Un – 2010 yn ymdrin a mewn bwn i'r prosiect, hyfforddi cyfwelyddion/ymchwilwyr, cynnal cyfweliadau a chasglu deunyddiau a gwybodaeth. 

 

Rhan Dau – 2011 yn y,drin a'r allbwn neu gyflwyniad y deunyddiau sydd angen gwaithpellach yn y cam nesaf o'r broses.

 

Unwaith y bydd y prosiect wedi ei gyflawni bydd y deunyddiau ar gael drwy wefan a thrwy ymweliadau wedi eu trefnu a'r amgueddfa.  Archifir y deunyddiau yn Adran Archifau Cyngor Sir Ddinbych

 

Mae'r brys i wireddu'r prosiect yma yn deillio o'r ffaith ei fod yn targedu'r henoed yn y gymuned sy'n dal mewn sefyllfa i adrodd eu hatgofion o ddarllediadau cynnar..

Digwyddiadau

Mae'r Amgueddfa yn trefnu sgyrsiau misol rheolaidd yn y Saesneg neu'n ddwyieithog.  Rydym hefyd yn trefnu nifer o sgyrsiau yn y Gymraeg bob blwyddyn. Mae'r sgyrsiau fel arfer ar ddydd Gwener ac yn dechrau am7y.h. Rhestrir isod y digwyddiadau gyda'r sgyrsiau wedi eu hamlygu.

 

"Construction of the Conwy Tunnel"

Sgwrs gan: John Barr

21/02/2020 : 19:00

Prosiect CDL

Daeth y prosiect 2 flynedd i ddatblygu ein darpariaeth dysgu i ben yn Ebrill 2013.  Fe'i arianwyd gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri a roedd yn ein galluogi i gael 3 aelod o staff rhan amser i ddatblygu adnoddau dysgu, gwella arddangosfeydd dysgu, trefnu digwyddiadau ac ymweliadau â'r Amgueddfa ac ati.  Mae mwy o fanylion ar gael drwy glicio ar Prosiectau yn y ddewislen uchod neu glicio yma.Lottery Logo